SANAČNÁ ODVLHČUJÚCA BIO-OMIETKA NA BÁZE NATURÁLNEHO VÁPNA

Popis produktu

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE je určený na realizáciu systému BIOMARC DEUMIDIFICANTE, sanáciu múrov postihnutých vlhkosťou a následnou tvorbou kryštálov solí na ich povrchu. Tvorí vrstvu s velmi vysokou priepustnosťou vodnej pary, v spojení s vysokou vodoodpudivosťou. BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE [klasifikovaný GP/CS II (EN998-1) je zložený výhradne z naturálnych prvotných surovín ako prírodný hydrát vapna NHL, rímsky sopečný kameň a pucolánu (pozzolana), nedrvené inertné náplavové materiály očistené od ílu a rozpustných solí, odolné soliam a poveter nostným vplyvom, mrazu, nedrolivé.

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE je vhodný na:

       - soklové časti budov s problémom vzlínavej vlhkosti a solí- ako vnútorná odvlhčovacia omietka v priestoroch vystavených silnej kondenzačnej vlhkosti (pivnice, kantíny) v spojení s primeraným vetraním;

       - fasádne omietky vystavené extrémnemu nečasu a častým cyklom zmrazovania a rozmrazovania;

       - ako doplnková malta pri podrezávaní múrov.

Úplná bio-kompaktibilita a recyklácia ako inert robia z BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE materiál zvlášť vhodný pre zásahy v Bio- výstavbe a reštaurovaní stavieb s historicko-umeleckou hodnotou.

Vhodné podklady

  1. Všetky murované povrchy rôznorodého pôvodu (tehla,tuf, kameň atď) vonku a vo vnútri z ktorých bola kompletne odstránená stará omietka.
  2. Neaplikovateľné na sadrové podklady,bitumenové izolácie, staré syntetické nátery, nesavé nesúdržné drolivé podklady, na povrchy vystavené stojatej vode alebo inému typu infiltrácie vody.
  3. Na systém BIOMARC-DEUMIDIFICANTE môžu byť ďalej nanášané povrchové úpravy na báze vápna, silikátov alebo silosanové.
  4.  

Možnosť tónovania

NIE

Bázy pre tónovanie

NIE

Výdatnosť / Spotreba

Spotreba: 12 Kg/m2 na cm. Odporučená vrstva: 2 cm.